”aceeași viziune tot mai concretă”...

autor: Vasile Gribincea chiar la începutul partidei șah mat jucătorului însuși pionul mută după nebunul său plac mâna care trebuia să-l mute *** dar nu au nimic de ascuns         nimic de-mpărtășit    nimic e nu mai puțin         decât cuvântul favorit             al lor     care n-au măcar un cuvânt           ce-i poate numi   la sfârșit va fi Cuvântul           își spun     cred fără rest că adevărul nu poate fi altul știu exact unde trebuie să ajungă         ce e bine să facă trăiesc numai schimbări           imposibil de sesizat         pentru oricine din afară își simt discret invulnerabilitatea îi obsedează     îi liniștește          aceeași viziune tot mai concretă o foaie cu o singură față un nume unic pe ea                nimeni care să poată să-l șteargă cine îl va rosti *** Când am încetat să-i cer ce nu-mi poate oferi, am înțeles că-mi poate oferi mai mult decât pot cere poem despre viața mea Te mult viața mea fără tine o frază din care au dispărut verbele și o carte din care au dispărut frazele și o bibliotecă din care au dispărut cărțile și un oraș din care au dispărut bibliotecile și terra de pe care au dispărut orașele și universul din care a dispărut terra Te mult viața mea cu tine terra în care s-a strâns tot universul și un oraș în care s-a strâns toată terra și o bibliotecă în care s-au strâns toate orașele și o carte în care s-au strâns toate bibliotecile și o frază în care s-au strâns toate cărțile și un verb în care s-au strâns toate frazele și tăcerea în care a dispărut     strâns ca-ntr-o gaură neagră verbul Te mult  pima noapte cât de bine poate fi să te culci             tot în orașul unde nici o lacrimă n-a curs            unde nimeni nu poate avea insomnii unde toate semafoarele au  4 culori               și funcționează doar la a patra             fără nume cine ești în locul meu     întotdeauna e altcineva cum ai uita un vis               dispare ce puteai spune   despre trup și suflet [1] auzi mai clar decât vrei         că plânge după tine cui lipsești de fapt nu-l vezi dar știi că nu poate fi altfel               e cel mai frumos dintre necunoscuți ia         a câta oară somniferul cel mai puternic           fără griji           știe cât poate chiar la 00: 00        lasă în urmă patul  camera ușa încuiată cu două chei      teama plăcerea tot ce a uitat viața reîncepe întotdeauna dar numai acum reîncepe cu adevărat de pe partea nevăzută...

Vladimir Beşleagă. Destinul sub „cumplite vremi” sau drama celor doi părinţi iluştri...

„A lumii cântu cu jale cumplită viiaţa, Cu griji şi primejdii cum iaste şi aţa: Prea supţire şi-n scurtă vreme trăitoare. „A lumii cântu cu jale cumplită viiaţa, Cu griji şi primejdii cum iaste şi aţa: Prea supţire şi-n scurtă vreme trăitoare. O, lume hicleană, lume înşelătoare! (…) Suptu vreme stăm, cu vreme ne mutăm viiaţa, Umblăm după a lumii înşelătoare faţa” Miron Costin, Viiaţa lumii După mai bine de treizeci de ani de când a fost început (ianuarie 1981), Cumplite vremi, amplul roman istoric al lui Vladimir Beşleagă, apare anul acesta în întregime, marcând unul dintre cele mai ambiţioase şi valoroase realizări literare în spaţiul limbii române. Strict regional, la aceeaşi amplitudine, eposul lui Beşleagă a fost precedat doar de romanul În prejma revoluţiei de Constantin Stere. Opera impresionează atât prin dimensiune (4 volume, cuprinzând 3 cărţi cu câte un prolog fiecare, 35 capitole, un epilog, în total 2213 de pagini în ediţia de la Cartier, 2017), cât şi prin capacitatea de a reprezenta artistic o vastă panoramă a unui moment istoric, reţinut de memoria noastră datorită mai cu seamă  subitului incident cu urmări dramatice, inclusiv în plan simbolic: executarea fără judecată a eruditului cronicar şi om politic Miron Costin la porunca pripită a domnitorului Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir. Focalizat pe această nesăbuită faptă a bătrânului domnitor necărturar împotriva uneia dintre cele luminate minţi din cultura noastră, romanul cumulează, aşa cum dictează genul frescei istorice şi social-politice, elementele unui ansamblu complex ce zugrăveşte „viaţa moldovenilor, de la vlădică până la opincă”. Acţiunea are loc în Moldova medievală, la sfârşitul secolului al XVII-lea, când Principatul Moldovei se află în pragul unei inevitabile catastrofe din cauza dependenţei economice şi politice faţă de Poarta Otomană. Domnitor de origine modestă şi ales la o vârstă înaintată de boieri tocmai din aceste motive care îl făceau slab în faţa lor, Constantin Cantemir îşi stoarce supuşii de ultima vlagă pentru a aduna birul îndatorat Porţii. Aceasta îi oferă în schimb o oarecare garanţie că nu va fi înghiţit de adversarii săi poloni cu pretenţii teritoriale în Moldova, dar şi că îşi va asigura succesiunea prin feciorii săi Antioh şi Dumitraşco. Nemulţumiţi de faptul că sunt mult prea sărăciţi, atât boierii îndepărtaţi de curte, cât şi ţăranii îi creează mari bătăi de cap. Situaţia îl determină să verse mult sânge de haiduci şi boieri nesupuşi, provocând tot mai multă supărare şi tensiune în teritoriile pe care le mai domnea încă. Acesta este preţul plătit de bătrânul tată pentru...

Negare și identitate. Limite noi ale umanului și literarului în proza postmodernistă...

Autor: Vasile GRIBINCEA                    Considerații preliminare        Termen-cheie în relația cu lumea, ansamblul a ceea ce particularizează și ceea ce apropie de universal, identitatea este un reper cu numeroase deschideri în discuțiile despre literatură. Această situație generală manifestă un specific la prima vedere paradoxal în postmodernism, din faza incipientă a acestei paradigme până în zilele noastre. Preocuparea intensă  față de problematica identitară este un element subsumabil dominantei ontologice, definitorie pentru postmodernism în accepția lui Brian McHale [6, p.29]. În acord cu acest punct de vedere, voi aborda postmodernismul din perspectiva unui dublu efort metodic de forțare și eventuală redefinire a limitelor ontologice. Pe de o parte, efortul vizează statutul operei literare (atât la nivelul elementelor interne, cât și în raport cu realitatea extraliterară); pe de altă parte, efortul vizează statutul ființei umane, în unele cazuri chiar umanul ca un concept ontologic de bază. Având în vedere distincția pe care am stabilit-o, un efort problematizant în oricare dintre cele două direcții presupune consecințe și în cealaltă direcție. În diverse formule, forța asociată cu delimitarea identitară este negarea.       Prin prisma teoriei și a istoriei literare, mă raportez la negare ca la un nucleu esențialmente modernist, care funcționează la o intensitate superioară abia în cadrul postmodernismului. Între cele două mișcări se stabilește nu numai o legătură de continuitate radicalizantă, ci și o comunicare ce avansează din și în ambele sensuri, într-o manieră care depășește logica ireversibilității. Astfel, pe lângă faptul că pune în contrast dominanta ontologică și dominanta epistemologică (specifică modernismului), Brian McHale accentuează permeabilitatea hotarului dintre cele două: „Forțați limita întrebărilor epistemologice suficient de mult, și ele « se revarsă» în întrebări ontologice. La fel, forțați limita întrebărilor ontologice suficient de mult, și ele « trec » în întrebări epistemologice” [6, p.30].  Iată încă un exemplu edificator: prezentând ontologia postmodernă în conexiune cu ideile lui Gianni Vattimo, Mircea Cărtărescu punctează că „[…] modernismul nu moare când apare postmodernismul, ci supraviețuiește tocmai prin acesta, în cadrul unei simultaneități tipic postmoderne a tuturor ideologiilor, stilurilor și manierelor”. [3, p.25] Considerațiile teoretice pe care le-am citat anticipează referirea la Alain Robbe-Grillet și Samuel Beckett, scriitori ale căror texte se plasează, după cum spune Brian McHale, în zona de trecere de la ficțiunea modernistă la cea postmodernistă. Cazurile acestor autori confirmă că problema căreia îi dedic această lucrare își face simțită prezența chiar din ”zorii” postmodernismului.         Dincolo de...

Fascinaţia lecturii sau despre cărţile care ştiu să iubească...

Autor: Galina Aniţoi Prezenţă agreabilă şi nume bine cotat în mediul literar de la noi, Nina Corcinschi (cadru didactic universitar, cercetător ştiinţific, critic şi istoric literar) ştie să cucerească, înainte de toate, prin discurs: prin cel rostit şi, mai cu seamă, prin cel scris. Numărul impunător de publicaţii (studii, articole ştiinţifice, cronici) pe care le semnează fac dovada cititorului a cărui sete de lectură sporeşte cu fiecare carte consumată şi a omului/intelectualului care se împlineşte prin scris. Pe parcursul ultimilor doi-trei ani, Nina Corcinschi a publicat mai multe cronici de carte în revistele literare cu care colaborează (Metaliteratură, Contrafort, Argeş, Hyperion), cronici pe care le-a adunat în volumul Cărţile care mă iubesc (Iaşi, editura Junimea, 2016). Cu un titlu original, noua sa apariţie editorială  nu se lasă trecută cu vederea, stârnind/incitând curiozitatea şi dorinţa de a o parcurge. Actul lecturial îţi procură, pe bună dreptate, o adevărată satisfacţie. Dincolo de criticul care este, o decoperi pe autoare în ipostaza unui cititor pasionat şi fascinat de lectură, de lectura cărţilor bune, care îşi aleg ele însele cititorul/cititoarea, care o „impresionează”, care răspund cumva „nevoilor” ei „existenţiale şi estetice” şi o invită „la scrisul hedonist”. Pe de altă parte, i-am admirat şi stilul, unul deosebit, dând în vileag o scriitură consistentă şi savuroasă. Materialul cărţii este organizat în trei capitole, pe genuri (poezie, proză, critică), exerciţiului critic fiind supus un spectru larg şi variat de texte. Alături de scriitori consacraţi apar şi nume de autori mai tineri sau debutanţi: Emilian Galaicu-Păun, Nicolae Leahu, Andrei Ţurcanu, Grigore Chiper, Mariana Codruţ, Călina Trifan, Liliana Armaşu, Radmila Popovici, Maria Şleahtiţchi, Dumitru Crudu, Mihaela Ursa, Felix Nicolau, Vitalie Ciobanu, Maria Pilchin, Aura Maru etc. Trebuie să menţionăm că autoarea nu ocupă poziţia unui critic care emite numai verdicte în favoarea sau defavoarea cuiva, la fel cum şi demersul său hermeneutic depăşeşte cadrul unor simple cronici. Cu lecturi bune, la zi (fără a le afişa ostentativ), Nina Corcinschi se face remarcată printr-o metodă proprie de lucru pe text. Plonjând cu „voluptate filologică” (Radu Voinescu) în cărţile care au îndrăgit-o, ea adoptă, succesiv sau concomitent, postura „cititorului implicit” (Wolfgang Iser) – dacă e să împrumutăm o grilă de care face uz însăşi autoarea cu referire la Eroticonul Mihaelei Ursa – care empatizează cu textul, trăieşte cu/în lumea lui, îl animă prin „participare hedonistă”, dar şi/sau a „cititorului reflexiv”, lăsându-se antrenat în acţiuni de interpretare, de decelare a „sensurilor fundamentale ale naraţiunii”, de relaţionare şi edificare intratextuală etc....

Ivan Pilchin: „…iar poezie nu am, nimic nu sunt.”...

автопортрет         tata, tu ești ca un melc        de ce?        pentru că te deschizi încet. вот хрустальный стакан из которого пьют только по праздникам пожалуйста будьте осторожны вот муравей что на вашем пути несет сладкую пылинку пожалуйста не наступайте вот глаза улитки что тихо раскачиваются в поисках света пожалуйста не прикасайтесь   autoportretul       tata, tu ești ca un melc       de ce?       pentru că te deschizi încet iată paharul de cristal din care se bea doar de sărbători vă rog aveţi grijă iată furnica care în calea voastră duce o pulbere dulce vă rog nu o călcaţi iată ochii melcului care se leagănă încet căutând lumina vă rog nu-i atingeţi   ars poetica а потом ты сказал: воспой ближнего твоего как самого себя. и еще: если я говорю языками человеческими и ангельскими, а поэзии не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею поэзии, – то я ничто. и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а поэзии не имею, нет мне в том никакой пользы. поэзия долготерпит, милосердствует, поэзия не завидует, поэзия не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. поэзия никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. и теперь пребывают сии три: вера, надежда, поэзия; но поэзия из них больше.   ars poetica şi apoi tu ai zis: să îţi cânţi aproapele ca pe tine însuţi. şi încă: dacă vorbesc în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar poezie nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. dacă am darul proorociei şi cunosc tainele toate şi orice ştiinţă, şi dacă am atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar poezie nu am, nimic nu sunt. şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu să fie ars, iar poezie nu am, nimic nu-mi foloseşte. poezia îndelung rabdă; poezia e binevoitoare, poezia nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr; toate le suferă, toate le...

Ana Rapcea cu Planuri de evadare...

POEZIA Poezia te trezește noaptea din somn, Te oprește în stradă să-ți șoptească ceva, Te întoarce în timp Și te scoate din timp. Poezia nu este cuvânt, Nici idee, Nici sentiment. Ea le precede pe toate, E o febră a căutării, Și a negăsirii, A negării și afirmării Concomitent. Tu, cel ales, Ești și primul abandonat, De aceea ți se spune Poet.   ŞABLON Greşeşti mult şi concentrat în tinereţe. La maturitate le regreţi, greşelile, dar încerci să te consolezi cu gândul că măcar copiii ţi-i vei înţelege atunci când vor ajunge şi ei la vârsta aceea nefastă, sau că vei reuşi cumva să-i fereşti de regrete. Pe urmă, când istoria se repetă, identică în datele ei esenţiale, îţi dai seama că nu-i înţelegi, că nu poţi să-i ajuţi şi nici să-i fereşti, doar stratul de zgură din inimă se îngroaşă, iar vechile cu noile greşeli se suprapun ca un şablon imuabil pentru ceea ce, mai simplu, numim viaţă.   PEREŢII Ai ridicat mulţi pereţi la viaţa ta, Ca sa ai de ce da cu capul, Ca sa ai cu cine lupta, Cu cine vorbi, De ce sa te sprijini si ce sa dărâmi La ore apocaliptice. Se împacă bine pereţii cu hergheliile tale De cai verzi. Pusa la zid, faci planuri de evadare Ştiind bine ca nu vei mai reuşi. Într-un târziu, capitulezi, Te lipeşti de perete Si-i simţi cu toate oasele răceala – Se cheamă ca-ti tragi sufletul. ASTA E Decât să vorbești singură, mai bine să taci cu cineva, mi-a zis Îngerul înainte de somn, purtându-mi pe dinainte o oglindă: – Pe cine vezi? Pe cine vezi alături de tine? Când i-am spus, a spart oglinda și-a izbucnit în plâns… Acum iar vorbesc singură, Îngerul și-a acoperit fața cu-aripile, Doamne-Doamne s-a supărat pe noi amândoi. POEM Sunt mâini în care Până şi pietrele Se transformă în flori.   PARANTEZĂ ÎN ALB (Săptămâna trecută, în vis, vopseam ouă pentru Paşti Împreună cu tine, mamă, si erai bucuroasă, Lumina feţei tale, cea din vis, mi-a făcut lumina şi-n casă. Totul era numai floare si vânt – Bucurie in cer, pe pământ si sub pământ. Ieri, adormind, m-am trezit într-un amfiteatru plin de copii, Veniseră, parcă, să le recit poezii… Începusem ceva să le spun, când te-am zărit ieşind si după tine am alergat, Dar nu te-am mai ajuns – te îndepărtai cu pas măsurat, Iar al meu, mamă, era mărunt, repezit si împiedicat. Alergam pe drumul de la...

Critica criticii previzibile...

Scriitorii din Republica Moldova se împart, fără vreo abatere, în două categorii net opuse: în scriitori care îi plac lui Mircea V. Ciobanu și în scriitori care nu-i plac lui Mircea V. Ciobanu. E aproape ca în bancul cu baciul care are în stâna sa oi albe și oi negre, cu diferența că cele albe îi sunt dragi, iar cele negre nu-i plac baciului, nu-i plac și basta! Aşa-i sensibilitatea stăpânului, acesta e canonul criticului şi n-ai ce face! Cunoașterea faptului te eliberează însă de un efort în plus. Dacă ai altă treabă, nu te obosi să-i citești recomandările, cronicile, prezentările de carte, or, vorba ceea: spune-mi despre ce autor va scrie Mircea V. Ciobanu și eu îți voi spune ce anume va scrie. Previzibilitatea caracterizează inexorabil această critică. Pentru scriitorii agreabili propriilor sale umori, criticul-previzibil are, în mod constant, doar calificative la superlativ, enunțate fie pe o tonalitate solemnă și gravă, într-un limbaj betonat-monumental, întâlnit și în compunerile școlarilor aprinşi de entuziasm: „poetă de prim-plan în literatura română contemporană”, „poet remarcabil”, „carte excepțională… cu poeme antologice”, „volum absolut remarcabil”, „surpriză a anului”, „scriitorul absolut”, „o voce distinctă”, „scriitor total”, „din categoria rarisimelor” etc., fie pe una afectuos-paternă, ca în familie: „naturalețe acaparatoare”, „emoționant și talentat”, „performanțe artistice năucitoare”, „s-a şi produs minunea”, „poetă de o sensibilitate și o inteligență aparte”, „poetă care își anulează în fiecare zi succesele anterioare, pentru a-și construi, tot mai sigur, următoarele cărți, talentul nativ suprapunându-se pe o inteligență distinctă” etc. Comentariul operei norocosului este însoţit de un aparat analitic „de elită”, măsurătorul nefiind de oriunde, ci neapărat din spaţiul unor teorii de anvergură mondială, astfel încât, spre exemplu, alesul se poate pomeni posesorul unui, nici mai mult, nici mai puţin, „discurs care tinde spre barthesianul «gradul zero al scriiturii»”. Criticul-previzibil poate emite judecăți tari de tipul „o critică de formație enciclopedică” pe marginea unui eseu de nicio sută de pagini al unei debutante și poate ironiza pe seama gradului academic de doctor habilitat în filologie și a titlului de profesor universitar al unui critic consacrat doar pentru că acesta nu prezintă pentru el interes în economia afilierilor de grup. Până la urmă, te poţi preface că nu vezi păcatele acestea, dar, culmea, criticul-previzibil are grijă să nu fie uitat şi, ca un monopolist sadea, acuză şi amendează în mod repetat şi de oriunde are ocazia lipsa anume a acestor „judecăți de valoare” în prezentările altor critici. Dincolo însă de suavităţile şarmante şi apropourile...

Vitalie Vovc, Chiromantice

 Crapul în trei solzi                                              Tatălui meu, Andrei Într-o zi, cu soare ziua Vom merge la peşte La pescuit crapi În trei solzi crapii Vom prinde cel mai mare peşte În cele mai limpezi ape Cu gura cât pumnul Cu capul cât nimbul Cu solzii ca aurul pentru Hades Cu ochii ca argintul pentru Iuda Într-o zi, ca o icoană ziua Vom merge peste cele mai limpezi ape Vom prinde cel mai mare peşte Cu gura cât cerul Cu icre cât stele Cu ochiul cât luna Şi-am să-l apuc de urechi Şi-am să-l sărut pe gură Şi-are să mă-nghită Ca pe Iona Ca pe macucul stors de mir Într-o zi, e scrisă ziua Vom prinde un crap în trei solzi Ca sfânta treime Într-o zi, liturgică zi În numele tatălui Şi-a fiului Şi-a sfântului peşte Amen (28/04/2011)   Confesiunea mânerului de uşă  Sunt depozitarul amprentelor efemere balansate metodic şi fatidic pe balamale. Liniile vieţii palmelor voastre s-au împletit într-o funie bună de spânzurat Destinul. Predestinaţia-mi chiromantică Îmi reduce existenţa la statutul placid şi beat de Profet. Şi iată ce am a vă spune: Există două realităţi distincte: Înăuntru și în afară. Atât! Restul nu sunt decât invenţii Ale minţilor voastre febrile. Totul depinde de locul Unde pune EL uşa (03/11/2011)    Mărţisor Sânge pe zăpadă… Oare fără sânge nu vine nicio primăvară? S-a vărsat atâta sânge peste zăpezile noastre Încât ar trebui să răsară doar iarbă roşie Şi să înflorească merii în roşu Şi să se coacă cireşe negre din flori roşii… S-a vărsat atâta sânge peste zăpezile noastre Dar – iată – ele nici gând să se topească Ori nu a fost destul de fierbinte ? S-a vărsat atâta sânge peste zăpezile noastre Ah, acest proiect de împrimăvărare a siberiilor Dar – iată – siberiile noastre îngheaţă din nou Şi bat recorduri de temperaturi sub nivelul zero… Am să-ti dau un marţişor astăzi Şi am să ţi-l înfig cu un ac drept în inimă Şi am să iau un ac mare, din acele cu care se cos sacii Din acei saci în care se cos morţii Din acei morţi despre care nu se ştie nimic Şi am să-l înfig cu inimă, cât mai adânc, mai adânc Să ţâşnească sânge peste zăpezile noastre Să se topească odată! mama lor de zăpezi ! Oare fără sânge nu vine nicio...
Articole recente din Texte la zi
Articole recente din Interviuri