Jocul (dramatic) cu realitatea

Imagini sprințare, impresionând prin prospețime și suplețe, decid cromatica cărții Mariei Pilchin Poeme pentru Ivan Gogh (Pitești, Paralela 45, 2015). Ce-a luat Maria din postmodernismul anti și postdouămiist este trecerea firească și rapidă, cu doar un clik, din registrul cotidian în cel livresc, cultural, intertextualizant, precum și spiritul (auto)ironic și jocular. Ce-ar putea să ia douămiiștii de la ea este miza pe esențe a jocului, vitalitatea aproape exuberantă  și capacitatea de-a fi senzuală fără lunecări în obscenități grosiere. Jocurile de cuvinte de care abundă volumul îmbină ingenios  referința culturală cu biograficul, planul de sus al livrescului, cu cel de jos al cotidianului înscris în bornele unui spațiu și timp concret, cu bunele, dar mai ales, relele lui. Existența (cea basarabenească), vrea să ne spună Maria Pilchin, nu e așa sau altfel, ci și așa și altfel. Un amalgam de o cromatică năucitoare, cu nuanțe care se suprapun indistinct și care nu mai pot fi separate. Rezultat al diferitelor experimente politice, omul acestor locuri este de o complexitate inextricabilă. În el se regăsesc reziduurile lăsate de o istorie abuzivă și contradictorie.   Rămâne Solomon să ne judece și să decidă „câtă carne din noi/ e valahă și câtă rusnacă/ să taie ca în curechi/ (să fie iertat regionalismul)/ ca-n varză să taie/ și așa dezmembrați/ să vedem la cântar/ câtă latinitate și/ câtă sare slavă/ să punem în bucate”. Cu ironie, nelipsită de umor, poeta face belicoasa socoteală interetnică, o problemă mereu acută care desparte moldovenii în tabere virulente și ireconciliabile. Așadar, fundalul social, politic chiar, este pânza pe care se întretaie cromaticele unor stări contradictorii, a sechelelor din trecutul sovietic, a dezamăgirilor din perpetua tranziție de după căderea URSS, a frustrărilor interetnice. Toate aceste contradicții le împacă dimensiunea intimității, solara și paradisiaca poetică a iubirii: „sunt rusoaică la bucurești/ și româncă la moscova/ dar în patul tău/ sunt femeia de iubit/ femeia...