Aliona Grati: Să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi! Programul de candidat la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova

Stimați scriitori, Propunându-mi candidatura la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru următorii patru ani, eu aleg să am o abordare constructivă, cu respect față de munca personalităților care au stat la cârma organizației după destrămarea URSS-ului, să învăț din experiența lor, să le continui cauzele care mi-au animat anii de studenție. Fac parte din acea generație care a susținut și a participat la evenimentele Mișcării de eliberare națională, mă număr printre acei ucenici care poartă în toată ființa lor lor discursurile despre frumoasa limbă română și adevărurile istoriei ale scriitorilor Grigore Vieru, Lida Istrati, Nicolae Esinencu, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Andrei Țurcanu, Leo Butnaru, Nina Josu și alții, ținute atunci de pe platformele improvizate din Piața Marii Adunări Naționale, de la Teatrul de Vară sau din Căpriana. Sunt produsul acelor ani care mi-au modelat viziunea asupra lumii şi asupra valorilor. Am preluat ideologia propăşirii prin cultura şi literatura noastră şi am promovat-o în toată activitatea mea. Timp de aproape douăzeci de ani îmi ţin cursurile de la catedră în acest registru, semănând în sufletul tineretului dragostea de neam şi de cultura română. În calitatea mea de cercetător şi critic literar, am scris mai multe cărți de valorizare a creației scriitorilor noștri, am organizat şi am participat la zeci de conferinţe în cadrul cărora am susţinut efortul celor care, în ciuda lipsei oricăror beneficii materiale oferite de scris, au perseverat în căutările lor de creație. Aş vrea să mai adaug că am avut și am opțiuni politice în perimetrul valorilor democrației și libertății cuvântului, dar niciodată nu m-am afiliat vreunui partid politic. Pledez pentru valorile europene și refuz să cred că visele tinereții mele se pot spulbera prin accederea la putere a unor aventurieri ce speculează cu nostalgii revolute. Cu acest potențial și cu aceste convingeri, îmi permit să cred că am...