Literatura în pericol – ecourile unui lucid strigăt de alarmă

Autor: Vasile Gribincea, anul I, Facultatea de Litere a Univeristății din București   Sub titlul percutant al volumului  Literatura în pericol (București, Editura Art, 2011), Tzvetan Todorov propune o reflecție concentrată asupra condiției literaturii la intersecția secolelor XX și XXI. Autorul se pronunță pe margineacâtorva probleme care duc la scăderea generală a interesului față de artă literară. Expunerea e realizată atât din perspectiva actualității, cât și prin evocarea unor fapte de istorie culturală.De asemenea, Todorov face o prezentare nuanțată a câtorva etape-cheie în evoluția gândirii estetice, din perioada iluministă până la mișcările de avangardă care s-au afirmat la începutul secolului trecut. O chestiune căreia i se acordă atenție specială constă în posibilitățile imense ale literaturii ca instrument de cunoaștere a ființei umane, pericolul despre care vorbește Tzvetan Todorov ținând, în cele din urmă, de nevalorificarea acestui potențial. În Cuvântul-înainte, autorul își rezumă parcursul intelectual, realizând în același timp o descriere a două societăți vizibil diferite sub aspectul oportunităților de afimare literară pe care le oferă. O primă etapă, cea din Bulgaria natală, ține de cele mai vechi amintiri (din care cărțile nu lipsesc), cele dintâi experiențe de lectură – confirmând vocația micului Tzvetan – , dar și de niște încercări literare eșuate, determinând ulterioara orientare lui Todorov spre teoria literaturii. Regimul politic opresiv influențează felul în care este predată literatura în universitate, dogma marxist-leninistă fiind nu doar un reper de căpătâi în învățământul superior, ci și o prezență sufocantă în aproape întregul proces literar al perioadei. Student la Litere, Todorov își manifestă libertatea de spirit realizând o analiză exclusiv lingvistică în lucrarea sa de licență, ieșind astfel de sub incidența partinicului. Conștient că soluția respectivă nu poate fi aplicată la nesfârșit, reușește să plece pentru un an la Paris, această ședere – devenită mutare – dovedindu-se a fi decisivă pentru evoluția de mai departe a lui Tzvetan Todorov. Evident mai...