Greetings

This is my first post

Românii și aromânii din Serbia în contextul europenizării

Virginia Popović și Ivana Janjić, Cultura (a)română din Serbia în context european, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2015, 154 p. Din Argumentul succint, clar și convingător al lucrării  Cultura (a)română din Serbia în context european, cititorii pot afla care a fost motivația cercetării de față, aceea de aducere în actualitate – prin mijloacele specifice cercetării științifice –  a elementelor identitare și culturale ale aromânilor din sudul Serbiei și ale românilor din Voivodina. Autoarele afirmă că „noutatea investigațiilor constă într-o cercetare comparativă istorico-etnografică a patrimoniului cultural român și aromân din Serbia în contextul țării din care fac parte și în context european”. O astfel de abordare se dovedește foarte utilă pentru că în acest fel se stabilesc caracteristicile nu doar ale culturii românilor și aromânilor din Serbia, dar și ale „contextului” modelator. Dialogul continuu dintre aceste două componente și examinarea acestuia fac posibilă o cunoaștere extinsă a unor realități dificil de aproximat. Dialogul european, consideră autoarele, „se bazează pe reciproca îmbogățire culturală, ținând cont în același timp de salvarea tradițiilor naționale”. În capitolul Cultura și literatura în Banatul sârbesc înainte de 1918 sunt analizate mai multe probleme specifice, printre care, primele activități culturale, publicațiile românești dinainte de 1918, cărora li se dedică un spațiu considerabil, intelectualitatea românească din Banat în secolul al XIX-lea, primele cărți, poezia română din Voivodina în era globalizării. După o analiză succintă, dar  atentă și pătrunzătoare a fenomenului literar al ultimelor decenii, autoarele apreciază că „scriitorii optzeciști din Voivodina ale căror texte pot fi sincronizate cu scriitorii postmoderni din România deschid noi perspective, total diferite de generațiile anterioare […]. Intertextualismul practicat de poeții postmoderni voivodeni a conferit poeziei un statut cu totul și cu totul inedit”. Personal, în calitate de comentator al literaturii (recente) sunt interesat în primul rând de felul în care acești poeți reușesc să redefinească – prin creația lor – statutul poeziei. Realitatea literară...