Sunteți aici:Atitudini

Critica criticii previzibile

Scriitorii din Republica Moldova se împart, fără vreo abatere, în două categorii net opuse: în scriitori care îi plac lui Mircea V. Ciobanu și în scriitori care nu-i plac lui Mircea V. Ciobanu. E aproape ca în bancul cu baciul care are în stâna sa oi albe și oi negre, cu diferența că cele albe îi sunt dragi, iar cele negre nu-i plac baciului, nu-i plac și basta! Aşa-i sensibilitatea stăpânului, acesta e canonul criticului şi n-ai ce face! Cunoașterea faptului te eliberează însă de un efort în plus. Dacă ai altă treabă, nu te obosi să-i citești recomandările, cronicile, prezentările de carte, or, vorba ceea: spune-mi despre ce autor va scrie Mircea V. Ciobanu și eu îți voi spune ce anume va scrie. Previzibilitatea caracterizează inexorabil această critică. Pentru scriitorii agreabili propriilor sale umori, criticul-previzibil are, în mod constant, doar calificative la superlativ, enunțate fie pe o tonalitate solemnă și gravă, într-un limbaj betonat-monumental, întâlnit și în compunerile școlarilor aprinşi de entuziasm: „poetă de prim-plan în literatura română contemporană”, „poet remarcabil”, „carte excepțională… cu poeme antologice”, „volum absolut remarcabil”, „surpriză a anului”, „scriitorul absolut”, „o voce distinctă”, „scriitor total”, „din categoria rarisimelor” etc., fie pe una afectuos-paternă, ca în familie: „naturalețe acaparatoare”, „emoționant și talentat”, „performanțe artistice năucitoare”, „s-a şi produs minunea”, „poetă de o sensibilitate și o inteligență aparte”, „poetă care își anulează în fiecare zi succesele anterioare, pentru a-și construi, tot mai sigur, următoarele cărți, talentul nativ suprapunându-se pe o inteligență distinctă” etc. Comentariul operei norocosului este însoţit de un aparat analitic „de elită”, măsurătorul nefiind de oriunde, ci neapărat din spaţiul unor teorii de anvergură mondială, astfel încât, spre exemplu, alesul se poate pomeni posesorul unui, nici mai mult, nici mai puţin, „discurs care tinde spre barthesianul «gradul zero al scriiturii»”. Criticul-previzibil poate emite judecăți tari de tipul „o critică de formație enciclopedică” pe marginea...

Aliona Grati: Să oferim vieţii ceea ce e în drept să ceară de la noi! Programul de candidat la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova

Stimați scriitori, Propunându-mi candidatura la președinția Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru următorii patru ani, eu aleg să am o abordare constructivă, cu respect față de munca personalităților care au stat la cârma organizației după destrămarea URSS-ului, să învăț din experiența lor, să le continui cauzele care mi-au animat anii de studenție. Fac parte din acea generație care a susținut și a participat la evenimentele Mișcării de eliberare națională, mă număr printre acei ucenici care poartă în toată ființa lor lor discursurile despre frumoasa limbă română și adevărurile istoriei ale scriitorilor Grigore Vieru, Lida Istrati, Nicolae Esinencu, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Mihai Cimpoi, Andrei Țurcanu, Leo Butnaru, Nina Josu și alții, ținute atunci de pe platformele improvizate din Piața Marii Adunări Naționale, de la Teatrul de Vară sau din Căpriana. Sunt produsul acelor ani care mi-au modelat viziunea asupra lumii şi asupra valorilor. Am preluat ideologia propăşirii prin cultura şi literatura noastră şi am promovat-o în toată activitatea mea. Timp de aproape douăzeci de ani îmi ţin cursurile de la catedră în acest registru, semănând în sufletul tineretului dragostea de neam şi de cultura română. În calitatea mea de cercetător şi critic literar, am scris mai multe cărți de valorizare a creației scriitorilor noștri, am organizat şi am participat la zeci de conferinţe în cadrul cărora am susţinut efortul celor care, în ciuda lipsei oricăror beneficii materiale oferite de scris, au perseverat în căutările lor de creație. Aş vrea să mai adaug că am avut și am opțiuni politice în perimetrul valorilor democrației și libertății cuvântului, dar niciodată nu m-am afiliat vreunui partid politic. Pledez pentru valorile europene și refuz să cred că visele tinereții mele se pot spulbera prin accederea la putere a unor aventurieri ce speculează cu nostalgii revolute. Cu acest potențial și cu aceste convingeri, îmi permit să cred că am...

Scriitorul Paul Goma în actualitatea imediată

Vladimir Beşleagă, Diana Vrabie, Alexandru Vakulovski, Moni Stănilă, Maria Pilchin, Mircea V. Ciobanu, Alina Ciobanu-Tofan, Mihai Cimpoi, Maria Şleahtiţchi, Alexandru Burlacu, Andrei Ţurcanu, Aliona Grati     Nina CORCINSCHI, dr., conf. cerc., critic literar, realizatoarea anchetei Paul Goma este azi scriitorul al cărui nume provoacă, chiar şi la o simplă menţiune, reacţiile cele mai divergente. Faima mondială de cel mai cunoscut disident anticomunist, de adevărat „Soljeniţîn român” şi de scriitor român valoros, nu i-au asigurat lui Paul Goma o receptare adecvată, pe potriva talentului, o apreciere clară şi univocă din partea cititorilor din Republica Moldova. Scriitor „situat în absolut”,  străin compromisurilor de orice fel, incomod în opinii, el mai menţine încă în jurul său un câmp al atitudinilor radicale. Aprecierea unui scriitor, complex şi plurivalent cum e ilustrul nostru compatriot, presupune lectura aprofundată şi temeinică a cărţilor sale, viziune de ansamblu, adecvarea contextuală etc. O limpezire a apelor ar implica efortul conjugat al multor cercetători şi chiar a unei instituţii special create în acest scop. E cu putinţă oare? Sigur că da. Nu înainte însă de distanţarea necesară de etichetările şi ideile preconcepute, luate de-a gata din arsenalul unei critici reducţioniste, tendenţioase, care apasă asupra numelui şi a creaţiei scriitorului de la Mana. Paul Goma trebuie adus în faţa cititorului în toată complexitatea lui de scriitor şi om al cetăţii. Ce înseamnă opera lui pentru literatura şi cultura română, care este impactul ei artistic şi relevanţa în plan social reprezintă subiecte de o reală stringenţă. Pentru a elucida evenimentele recente care-l vizează pe Paul Goma şi reacţiile precipitate de acestea în spaţiul public, am invitat câteva personalităţi din mediul literar basarabean să răspundă la o anchetă. Le mulţumesc tuturor  pentru receptivitate şi promptitudine. 1. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Uniunea Scriitorilor din Moldova l-au propus pe Paul Goma la Premiul Nobel, apoi, împreună cu Uniunea Editorilor, la Premiul...

Nici eroi, nici trădători, doar niște oameni bicisnici sub vremi

1. În „Sovetskaia Moldavia” din 25 septembrie 1948 I.D. Ciobanu, I. Canna, E. Egorov publică denunțul jdanovist „Să smulgem din rădăcini naţionalismul burghez din creaţia scriitorilor moldoveni”. I. D. Ciobanu este decorat cu ordinul Lenin iar Ion Canna, în ianuarie 1952, primeşte titlul onorific de „fondator al prozei sovietice moldoveneşti” şi promisiunea unei case de vacanţă (dacea) pe cheltuiala statului. 2. Cu prilejul unei reuniuni a USM din 1948, Andrei Lupan critică aspru „formalismul” unui poem al lui Deleanu, în prezenţa autorului, după ce, cu nicio oră înainte, îi promisese să-l apere împotriva atacurilor transnistrenilor. Andrei Lupan va face o carieră fulminantă în cadrul nomenclaturii de partid a epocii, devenind Prim secretar al Uniunii Scriitorilor, distins cu cele mai diverse premii și distincții, culminând cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. 3. În 1959 Em. Bucov îl atacă virulent pe Vasile Coroban pentru înțelegerea greșită, „naționalistă”, a specificului național. Em. Bucov face și el o carieră fulminantă în structurile literare și de stat sovietice. Și el este decorat cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, fapt care îl făcea pe un scriitor caucazian să se mire că o literatură mică are atâția eroi. 5. În 1972 apare în „Moldova Socialistă” denunțul-pamflet al lui D. Tăbăcaru, în care autorul atrage atenția forurilor de partid asupra greșelilor ideologice și de interpretare istorică din romanul lui Ion Druță „Povara bunătății noastre”. D. Tăbăcaru, filolog de specialitate, ocupându-se la Academia de Științe cu ateismul științific, face o carieră strălucită în domeniul „științific” al ateismului moldovenesc. 5. În 2014 Petru Negură bate alarma, atenționând organele de decizie ale R. Moldova supra inadmisibilității decernării lui Paul Goma a Premiului Național. Paul Goma are o faimă de antisemit și negaționist, care poate face rău imaginii Moldovei ca stat pornit pe drumul integrării europene. Denunțul e susținut de tobele concertate ale unei campanii furibunde antiGoma și cu...

Săptămâna aceasta lui Paul Goma i s-a oferit încă un prilej de a face un infarct

Săptămâna aceasta lui Paul Goma i s-a oferit încă un prilej (printre multe altele câte au mai fost) de a face un infarct. „Basarabenii lui” , harnici apărători ai cauzei …europenității l-au “executat“ cu o nebănuită (cel puțin pentru mine) ură și încrâncenare. Capul de acuzare este eseul Săptămâna roșie, o carte în care autorul pune niște semne de întrebare asupra unui fragment din istoria națională, aduce în discuție niște documente istorice, își exprimă o opinie personală. Deci, nu un manual de istorie, nu un studiu științific, dar un ESEU (conform DEX-ului, eseu înseamnă: studiu de proporții reduse asupra unor probleme filozofice, literare, științifice etc., care expune un punct de vedere personal, fără intenția de a epuiza subiectul). Iată că în numele valorilor europene, lui Paul Goma i se impută totalitarist dreptul la opinie, fie ea și exagerată sau eronată. „Judecătorii” lui îl declară antisemit și îi dau de-a valma lecții de istorie, politică, moralitate etc. Și nu oricum, dar de pe poziție de deținători ai adevărului absolut, adevăr în ultimă instanță. Ar fi amuzant, dacă n-ar fi trist. Trist că acest asalt denigrator a împiedicat conferirea Premiului Național lui Paul Goma. Mă întreb dacă a contat pentru Comisia Guvernamentală faptul că: 1. Paul Goma este unul dintre cei mai importanți scriitori români și cel mai cunoscut disident român anticomunist. 2. A fost toată viața luptător deschis împotriva comunismului, fapt pentru care a suferit în închisorile comuniste, a fost supus domiciliui forțat, a fost forțat să plece din țară, i s-au organizat câteva tentative de omor, apoi de răpire a fiului Filip, a fost un indezirabil pentru edituri, programe și manuale școlare etc. 3. Este autor a unei liste impresionante de peste 40 de cărți, traduse în franceză, engleză, olandeză, suedeză, italiană, acum și în japoneză. 4. Este un reformator al romanului românesc modern, un inovator de tehnică narativă...