Redacția „Metaliteratura.net”

Aliona Grati

Redactor-șef

Oxana Diacon

Secretar de redacţie

Redactori:

Diana Vrabie,
Ludmila Şimanschi

Administrator, webredactor
și tehnoredactor:

Igor Condrea

METALITERATURA.NET

supliment virtual al revistei științifice „Metaliteratura”

* * *

Articolele publicate și comentariile la ele exprimă punctul de vedere şi opiniile autorilor.

 

E-mai de contact:

metaliteratura@gmail.com